ภาพรวม กันยงฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนบางนา–ตราด กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

ราคาหุ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 • 16/01/2019 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3
 • 09/01/2019 บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนและชุมชน จำนวน 15 แห่ง ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ
 • 04/12/2018 กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ
 • 27/10/2018 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีบริษัทฯ ประจำปี 2561
 • 18/09/2018 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
 • 15/09/2018 กิจกรรม ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ครั้งที่ 8
 • 26/07/2018 กิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง"
 • 25/07/2018 กิจกรรม : “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
 • 14/07/2018 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
 • 25/06/2018 กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ข่าวการประมูล

การประมูลเศษวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เศษขยะเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประจำงวดวันที่ 01 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562
ปิดรับซองภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา ก่อน 16:00 น.
เปิดซองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ลงประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ปิดประมูล


Corporate News

 • 05/09/2018 คำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการท่ัวไปกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ( FormTS-2.2)
 • 05/09/2018 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 3/2561 และแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
 • 07/08/2018 ประกาศ!! การให้บริการพัดลมติดเพดานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค