ภาพรวม กันยงฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

ราคาหุ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 • 24/07/2019 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด จ.สระบุรี
 • 24/07/2019 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
 • 24/07/2019 กิจกรรม CSR จิตอาสา ร่วมใจปลูกป่า สร้างฝาย ประจำปี 2562
 • 24/07/2019 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการซ่อมพัดลมเพื่อชุมชน
 • 24/07/2019 กิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ปีที่ 2
 • 24/07/2019 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562
 • 24/07/2019 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4
 • 24/07/2019 บริษัทฯ มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ
 • 24/07/2019 บริษัทฯ มอบพัดลมติดผนังให้กับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • 16/01/2019 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3

ข่าวการประมูล

การประมูลเศษวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เศษขยะเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประจำงวดวันที่ 01 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
ปิดรับซองภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา ก่อน 16:30 น.
เปิดซองในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ลงประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ปิดประมูล


Corporate News

 • 05/09/2018 คำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการท่ัวไปกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน ( FormTS-2.2)
 • 05/09/2018 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 3/2561 และแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
 • 07/08/2018 ประกาศ!! การให้บริการพัดลมติดเพดานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค