ร่วมงานกับเรา

   สวัสดิการ
 • รถรับส่งพนักงาน
 • อาหารกลางวัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าครองชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • อื่นๆ
  วิธีการสมัครงาน
 • จดหมายสมัครงาน
 • ประวัติการทำงาน
 • เงินเดือนที่คาดหวัง
 • รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันที่ยื่นสมัคร)
 • อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • คลิป VDO แนะนำตัว (ถ้ามี เพื่อประกอบการตัดสินใจ)
 • ผลงาน / Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
 • อื่นๆ ที่อาจมีประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
  ติดต่อ
 • แผนกบุคคล : คุณสิขรินทร์ ทองทิพย์
 • โทรศัพท์: 02 337 2900 ต่อ 1508
 • แฟกซ์: 02 337 2439-40
 • อีเมล์: recruit@kye.meap.com
  บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • เว็บไซต์: http://www.mitsubishi-kye.com
 •