ภาพรวม กันยงฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

ราคาหุ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 • 20/05/2023 กิจกรรม Bus Stop Cleaning ครั้งที่ 11
 • 10/04/2023 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 15
 • 14/03/2023 บริจาคสื่งของเพื่อให้อาสา ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและปลูกป่า ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • 25/02/2023 บริษัทฯ ถวายพัดลมโคจร เลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการ KYE Virtual Walk & Run 2022 ให้กับวัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง
 • 18/01/2023 กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย safety campaign
 • 11/01/2023 บริษัทฯ มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนและชุมชน จำนวน 19 แห่ง ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ
 • 09/01/2023 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14
 • 24/12/2022 กิจกรรม Big Cleaning Day
 • 06/12/2022 บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา
 • 03/10/2022 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 13

ข่าวการประมูล

การประมูลเศษวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เศษขยะเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประจำงวดวันที่ 01 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
ปิดรับซองภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา ก่อน 16:00 น.
เปิดซองในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ลงประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2566

ปิดประมูล


Corporate News

 • 11/04/2023 กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 • 11/04/2023 กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร และพนักงานอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 • 27/03/2023 บริษัทฯ รับรางวัล "เทพมเหศักดิ์” ประจำปี 2566
 • 08/12/2022 บริษัทฯ รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ปีที่ 16
 • 21/11/2022 รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565