ภาพรวม กันยงฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

ราคาหุ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 • 26/08/2020 บริษัทฯ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่รับสิทธิ์การจ้างงาน
 • 26/08/2020 บริษัทฯ รับประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
 • 26/08/2020 ถวายเทียนพรรษาร่วมกับ MKY ณ วัดในจังหวัดอ่างทอง
 • 26/08/2020 บริษัทฯ มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ
 • 26/08/2020 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 8
 • 26/08/2020 บริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา
 • 26/08/2020 แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ให้ชุมชนคลองบางน้ำจืด หมู่ 10
 • 26/08/2020 บริษัทฯ มอบตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • 26/08/2020 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7
 • 26/08/2020 บริษัทฯ รับโล่ขอบคุณ จากโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ในการจ้างงานคนพิการ

ข่าวการประมูล

การประมูลเศษวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เศษขยะเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประจำงวดวันที่ 01 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ปิดรับซองภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา ก่อน 16:00 น.
เปิดซองในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ลงประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2564

ปิดประมูล


Corporate News

 • 26/08/2020 กิจกรรม "ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง"
 • 26/08/2020 กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563
 • 26/08/2020 กิจกรรม "ร้อยเดียว อิ่มบุญ อิ่มใจ"
 • 26/08/2020 ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 56
 • 24/07/2019 กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562