ภาพรวม กันยงฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

ราคาหุ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGrande ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองใหม่บางพลี
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลตากสิน
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi LXGrande ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลบางจาก
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ตู้เย็น Mitsubishi L4Grande พัดลม Mitsubishi และพัดลมอุตสาหกรรม ให้กับโรงพยาบาลบางพลี
 • 12/06/2021 บริษัทฯ มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและตู้เย็น Mitsubishi L4Grande ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

ข่าวการประมูล

การประมูลเศษวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เศษขยะเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประจำงวดวันที่ 01 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ปิดรับซองภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา ก่อน 16:00 น.
เปิดซองในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ลงประกาศวันที่ 16 กันยายน 2564

ปิดประมูล


Corporate News

 • 12/06/2021 กิจกรรมถวายพระพุทธประพัฒน์วัฒนโพธิ์
 • 12/06/2021 บริษัทฯ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด
 • 12/06/2021 กิจกรรม ''''ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา''''
 • 20/01/2021 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10
 • 20/01/2021 บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3