คณะกรรมการบริษัทฯ

>>> Click on photo to see more information <<<
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายเคจิ โอยะ
นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ
นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ
นายฮิโตชิ มารุยามะ
นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
นายมนู เลียวไพโรจน์
พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
ดร.อภิชัย บุญธีรวร
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
นายคุนิฮิโกะ เซกิ
นายโอซามุ สุกิโมโตะ
นายทัตซึโอะ โอโนะ
นายประพนธ์ โพธิวรคุณ