คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า

>>> Click on photo to see more information <<<
พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายเคจิ โอยะ
นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ