งบการเงิน

งบการเงิน (ปี) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี
2566 0.90 MB 0.94 MB 0.94 MB -
2565 0.35 MB 0.41 MB 0.98 MB 4.78 MB
2564 0.79 MB 0.82 MB 0.83 MB 1.08 MB
2563 0.41 MB 1.08 MB 0.90 MB 1.82 MB
2562 0.82 MB 2.88 MB 0.87 MB 0.64 MB
2561 0.44 MB 0 0 0
2560 0.53 MB 0.58 MB 0 0
2559 0.52 MB 0.62 MB 0.63 MB 0.85 MB
2558 0.48 MB 0.54 MB 0.54 MB 0.80 MB
2557 0.46 MB 0 0 0
2556 0.55 MB 0.61 MB 0.62 MB 0.87 MB
2555 0.45 MB 0.55 MB 0.54 MB 0.68 MB
2554 0.49 MB 0.59 MB 0.60 MB 0.76 MB