ภาพรวม กันยงฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท และในวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 198 ล้านบาท หรือ 19.8 ล้านหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

ราคาหุ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 • 03/09/2022 บริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการประสบอันตราย งานครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคม
 • 26/08/2022 กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom)
 • 24/08/2022 บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2565 (ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 • 27/07/2022 กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
 • 09/07/2022 ถวายเทียนพรรษาร่วมกับ MKY ณ วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 25/06/2022 กิจกรรม CSR ปลูกป่าและสร้างฝาย
 • 21/06/2022 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 12
 • 08/06/2022 บริษัทฯ บริจาควัคซีน "โมเดอร์น่า" จำนวน 180 โดส ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ
 • 08/06/2022 กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565
 • 21/05/2022 โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปราศจากโรคภัย

ข่าวการประมูล

การประมูลเศษวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป เศษขยะเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประจำงวดวันที่ 01 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566
ปิดรับซองภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ก่อน 16:00 น.
เปิดซองในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ลงประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดประมูล


Corporate News

 • 04/08/2022 บริษัทฯ เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 • 01/06/2022 กิจกรรม สร้างความตระหนักในคุณภาพ ประจำปี 2565
 • 07/05/2022 บริษัทฯ จัดฉีควัคซีนโมเดอร์น่า เข็ม Booster dose ให้กับพนักงานที่มีความประสงค์รับวัคซีน
 • 24/03/2022 บริษัทฯ รับประกาศนียบัตรสนับสนุนภารกิจการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม
 • 07/12/2021 บริษัทฯ รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 15